Liên hệ báo giá tôn 24/7 : 0852 852 386 - Mr Nhật

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Sự phân bố của các nhóm cát, sạn xây dựng đáy biển tại Việt Nam

Các kiểu cát, sạn xây dựng đáy biển nông ven bờ Việt Nam

Kiểu cát sạn dùng để làm vật liệu hạt nhỏ sản xuất bê tông có cỡ hạt thay đổi khoảng 0,06-5 mm và đáp ứng 9 yếu tố chỉ tiêu chất lượng nêu ở bài trước, nhưng tốt nhất là cỡ hạt 0,25 - 3 mm. Theo bản đồ phân bố và dự báo khoáng sản do chúng tôi thành lập có thể phân làm 2 nhóm sạn, cát xây dựng đáy biển: nhóm lộ trên mặt đáy biển và nhóm bị phủ bởi một lớp sét.
Nhóm thứ nhất: cát sạn lộ trên mặt đáy biển theo yêu cầu chất lượng đã nói trên gồm các kiểu trầm tích: sạn (cát < 24%); sạn pha bùn (bùn <30%); sạn pha cát bùn (cát bùn <30%); sạn pha cát (cát <30%); cát pha sạn và bùn (sạn < 30%); cát (cát >90%); cát pha sạn (sạn <5%). Các trầm tích này phân bố ở khoảng độ sâu 0 - 6 m và 20 - 30 m nước. Thành phần cát sạn ở một số vùng được thể hiện ở bảng 3.
Ở độ sâu 0 - 6 m nước các trầm tích này có diện phân bố hẹp bao quanh các khối đá gốc ở mép bờ hoặc xung quanh đảo có thành phần thay đổi phụ thuộc vào thành phần đá gốc mà nó vây quanh hoặc phân bố ở các bãi biển và cồn ngầm hiện đại trong đới tác động mạnh của sóng. Trên bản đồ thấy chúng phân bố rộng rãi ở vùng biển Quảng Ninh, miền Trung và Kiên Giang.
Ở độ sâu 20 -30 m nước, các trầm tích nói trên phân bố rải rác thành các diện tích thuộc các bãi nông ngầm hoặc là cồn cạn nằm dọc theo đường bờ cổ. Thành phần của trầm tích không những phụ thuộc vào các đá gốc trong khu vực mà còn chứa một lượng đáng kể các hạt sạn laterit và các mảnh vụn vỏ sò ốc. Có những cồn, bãi ngầm lớn phân bố từ bắc đến nam như sau: bãi cạn nam Đồ Sơn, nam Cửa Đáy, đông Sầm Sơn, đông Cẩm Nhượng, đông Cửa Việt, đông Thuận An, tây Cù Lao Chàm, đông nam Phan Rí, Ba Kiềm, đông nam Vũng Tàu, đông bắc Côn Đảo và phía đông đảo Thổ Chu. Lượng vỏ sò trong các trầm tích này thường ít hơn 15%. Chiều dày của các trầm tích hiện đại - Holocen thay đổi khoảng 0,5 - 5 m.

Xem thêm : Báo giá sắt thép xây dựng ngày hôm nay

Nhóm thứ 2: đây là các trầm tích cát sạn có nguồn gốc sông được thành tạo vào cuối Pleistocen - đầu Holocen muộn, chủ yếu là cát tướng lòng sông, nằm sát đáy biển (bị phủ bởi một lớp sét dày 3 - 15 m, thể hiện rõ trên băng địa chấn nông độ phân giải cao). Theo kết quả của một số lỗ khoan ở vùng biển Hà Tĩnh, Phú Lộc và Bình Thuận, các trầm tích này có thành phần là sản phẩm phong hoá các đá lục nguyên, magma, biến chất trong vùng có độ lựa chọn và mài tròn kém, lượng carbonat, vỏ sò ít hơn 5%. Diện phân bố cát sạn loại này thường nằm trước cửa các cửa sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Cửu Long v.v... Đặc biệt ở vùng Quảng Ninh, cát lòng sông kiểu này tạo nên một diện lớn kéo dài từ nam đảo Cô Tô theo hướng tây nam kéo dài trên 60 km. Chiều dày các thấu kính cát lòng sông theo tài liệu địa chấn nông thay đổi 0,5 - 30 m.
Sự phân bố các diện tích có cát sạn cần quan tâm tìm kiếm vật liệu xây dựng
Nhóm
Tên vùng có triển vọng
Diện tích
Kiểu tích tụ
Loại khoáng sản
1
Vĩnh Thực - Cái Chiên
59,516
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát, cuội, sạn, quarzit
1a
Ba Mùn - Trà Bản - Phượng Hoàng
224,517
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát thuỷ tinh
2b
Bắc bãi cạn Cửa Việt
113,637
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát xây dựng, san lấp
3 -5
Nam Bãi cạn Sầm Sơn
204,086
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát, sạn
9 -10
Bãi cạn Cửa Việt - Thuận An
389,884
Tích tụ hiện đại + bãi biển cổ
Triển vọng cát xây dựng, san lấp
13 -17
Bình Thuận
561,731
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát xây dựng, san lấp
18
Đông nam cửa Hàm Luông
924,450
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát, sạn
19a
Đông bắc Côn Đảo
442,578
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát san lấp
19b
Tây Côn Đảo
189,043
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát san lấp
19c
Nam Côn Đảo
483,405
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát san lấp
20
Đông bắc Hòn Khoai
110,000
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát san lấp
20
Đông nam Vĩnh Châu
109,999
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát, sạn
21
Đông Thượng Mai
314,886
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát xây dựng, san lấp
23
Tây nam máng Long Châu
622,232
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát san lấp
25
Đông nam Hòn Mắt - Cẩm Nhượng
153,578
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát xây dựng, san lấp
27
Tây nam Vũng Tàu
389,463
Tích tụ hiện đại -Holocen
Triển vọng cát, sạn
29
Bắc Hòn Rái - Hòn Tre
495,000
Aluvi lòng sông cổ
Triển vọng cát, sạn

--->>> Xem ngay bài viết " yêu cầu chất lượng của cát sạn đáy biển cho nhu cầu xây dựng " để hiểu hơn về loại cát xây dựng này

(Theo http://catdaxaydung24h.net/)

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Yêu cầu chất lượng của cát sạn đáy biển trong xây dựng

Tiêu chuẩn đối với cát sạn đáy biển khác với cát xây dựng lòng sông trên đất liền và tuỳ thuộc vào từng nhu cầu sử dụng riêng cho việc làm bê tông, làm vữa trát, san lấp, làm đường.
Để đúc bê tông, ở Nhật Bản đã lập tiêu chuẩn bao gồm các yếu tố: thể trọng riêng tuyệt đối khi khô, độ ẩm, hàm lượng vật chất hữu cơ, khoáng vật nhẹ, hàm lượng muối clor, hàm lượng bùn kèm theo, sự giảm thể tích khi nén ép, thành phần cấp hạt chuẩn và modul chất lượng (Bảng1).
Hàm lượng carbonat trong cát sạn đáy biển như các mảnh vụn sò, ốc cần được xác định. Cỡ hạt của cát sạn và modul tốt nhất được thể hiện ở bảng 2. Cát sạn tốt nhất để làm vật liệu cấp hạt là sự pha trộn của cát có độ hạt trung bình, thô và rất thô. Các thông số khác của modul chất lượng được tính bằng cách lấy tổng % trọng lượng trên đường cong tích luỹ của mẫu cát (như trình bày ở bảng 2) và chia cho 100. Giá trị từ 2,6 đến 3,1 là modul tốt nhất cho sự bền vững của cấp hạt. Kết quả phân tích của một mẫu tại một địa điểm được trình bày ở hình dưới. Những điều trình bày cho thấy để đánh giá chất lượng của một mẫu cát bê tông cần xác định 9 yếu tố; điều này khác hẳn đòi hỏi đối với cát sạn trên đất liền, nhất là hàm lượng của muối clor.
Bảng 1. Các chỉ tiêu chất lượng cát sạn đáy biển

STT
                                    
Tiêu chuẩn của Nhật Bản
Yêu cầu chung
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
1
Trọng lượng mẫu khô tuyệt đối
>2,5
>2,4
---
2
Nước hấp thụ (%)
<3,0
<3,5
< 4,0
---
3
Tạp chất chất hữu cơ
Mẫu phải có mầu sáng hơn mầu xi măng
4
Khoáng vật sáng màu thể trọng < 1,95
---
---
---
<5%
5
Lượng muối clor
<0,04%
<0,1%
<0,1 & 0,04%
6
Lượng bùn đi kèm
<1%
<2%
<1%
7
% thể tích mất khi nén ép
<%
<3%
<5%
<5%
8
Thành phần cỡ hạt trung bình
---
---
---
Xem bảng 2,3
9
Modul tốt nhất
Bảng 2. Ví dụ tính modul tốt nhất cho cát và sạn

Cỡ rây (mm)
Cát
Sạn
Phần trăm
hạt bị giữ lại (1)
Phần trăm
tích luỹ của 1
Phần trăm
hạt bị giữ lại (2)
Phần trăm
tích luỹ của 2
40
-
-
-
-
20
-
-
49
40
10
-
-
32
81
5
4
4
19
100
2,5
11
15
0
100
1,2
22
37
0
100
0,5
25
62
0
100
0,3
23
85
0
100
0,15
13
98
0
100
Tổng
98
301
100
730
Modul tốt nhất


301 : 100
= 3,01


730 : 100
= 7,30

--->>> xem ngay bài viết " xu hướng khai thác cát xây dựng đáy biển thay thế cát sông khan hiếm " để hiểu hơn về cát xây 

(theo: http://catdaxaydung24h.net/)

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Hướng dẫn cách phân biệt cát xây dựng bẩn, nhiễm mặn với cát sạch

Cát là loại vật liệu không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng. Cát dùng để trộn bê tông, để xây trát nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công trình. Muốn công trình bền đẹp thì cát xây dựng phải là cát sạch, có chất lượng tốt. Còn ngược lại công trình sẽ bị hoen ố, ăn mòn, bong tróc, và xuống cấp nhanh chóng nếu thi công bằng cát bẩn, cát nhiễm mặn.

--->>> Xem ngay bài viết "hiểm họa khôn lường khi thi công bằng cát xây dựng bẩn" để hiểu hơn những tác hại của cát bẩn đối với công trình.

Vậy làm sao để phân biệt được đâu là cát bẩn, cát mặn ?
Dưới đây là một số cách đơn giản để nhận biết được cát bẩn.
1. Cách đơn giản nhất có thể được xác định sơ bộ bằng cách lấy một vốc cát rồi nắm tay lại. Chất bẩn (như bùn) sẽ dính lại vào lòng bàn tay bạn. Trong cát có đất sét, sạn hay các chất bẩn khác sẽ làm ảnh hưởng đến công trình. Chúng cần được sàng lọc ra khỏi cát trước khi sử dụng.2. Một phương pháp kiểm tra khoa học hơn cách trên là đổ cát vào nửa bình thủy tinh, thêm một ít nước vào rồi quấy lên. Cát sẽ lắng xuống đáy, các chất bẩn sẽ xuất hiện rõ. Có một nguyên tắc là nếu hàm lượng bùn hoặc bụi bẩn vượt quá 3% tổng trọng lượng cát thì cát đó cần được làm sạch trước khi sử dụng. Tóm lại, cát chất lượng là cát không thể chứa đất sét, chất bẩn, mica hay vỏ sò….

3. Còn để nhận biết cát nhiễm măn hay không thì có thiết bị đo chuyên dụng, nhưng chỉ thường những chủ thầu xây dựng hay cửa hàng phân phối mới đầu tư mua để dùng lâu dài. Còn với người tiêu dùng nhỏ lẻ thì có thể sử dụng phương pháp đơn giản hơn đó là dùng giấy nhúng đo ( tương tương như giấy quỳ ) khi nhúng vào cát nhiễm mặn giấy sẽ bị đổi màu.
Trên đây là một số cách đơn giản để có thể phân biệt được cát bẩn để giúp người tiêu dùng có thể tránh được cát kém chất lượng. Để mua được cát xây dựng chất lượng nên chọn mua của những nhà phân phối uy tín có tiếng trên thị trường.

(theo: http://catdaxaydung24h.net/)

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Những hệ lụy khi nhu cầu cát xây dựng không ngừng tăng trên toàn thế giới

Cát xây dựng là loại vật liệu gần như không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng. Và ngành kinh doanh cát cũng là một ngành mang lại nguồn lợi lớn. Các nhà kinh tế ước tính ngành kinh doanh cát trị giá tới 70 tỷ USD và không ngừng tăng thêm nữa. Con số khổng lồ này gây lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đối với sông biển và dòng chảy trên toàn thế giới.


Cát chủ yếu dùng trong xây dựng những công trình hiện đại. Gần như mọi toà cao ốc, đường xá và trung tâm thương mại xây mới ở các thành phố châu Á đều sử dụng cát làm vật liệu.

Và để có cát, người ta hút cát từ sông và biển với tốc độ ngày càng tăng và đang có nguy cơ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ở các vùng biển sâu của Mỹ, cát cũng đang được hút lên để xây dựng những còn đường bờ biển từ Louisiana tới New Jersey.
Tại Việt Nam khai thác cát tràn lan vô tổ chức đã là vấn đề nhức nhối từ lâu. Việc khai thác cát trái phép quá mức khiến bờ sông bị sụt lún, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, đê kè, gây guy hiểm cho những hộ gia đình sinh sống 2 bên bờ sông.
Tại Châu Âu, và các nước phát triển trên thế giới, nhận thấy được những hệ lụy, hậu quả từ việc khai thác cát tự nhiên quá mức, những quốc gia này đã tìm ra giải pháp thay thế đó là cát nhân tạo. Cát nhân tạo đảm bảo được những yêu cầu xây dựng của cát tự nhiên và nó còn có những ưu điểm riêng của mình.
Nhận thấy được những lợi ích của cát nhân tạo, Việt Nam cũng đang khuyến khích sử dụng loại vật liệu này nhiều hơn trong xây dựng.

--->>> Xem ngay bài viết "Cát nhân tạo - vật liệu xây dựng của tương lai" để hiểu thêm về loại vật liệu này

(Theo: catdaxaydung24h.net)

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Vì sao bạn nên tham khảo báo giá tấm xi măng Vacor tại đây

Giá cả luôn là yếu tố quan trọng mà bất cứ ai khi mua tấm xi măng Vacor luôn quan tâm. Làm thế nào để mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất? Làm thế nào để không bị chặt chém là những câu hỏi mà bạn thường xuyên đặt ra. Tất cả sẽ được giải đáp với bảng báo giá tấm xi măng Vacor của Tất Phú.

Tấm xi măng Vacor giải pháp thi công tuyệt vời cho ngôi nhà bạn


Tấm Xi Măng Vacor là tấm xi măng sợi cellulose có thành phần từ xi măng Portland, cát siêu mịn (microsilica), sợi xenlulo tuyển chọn có khả năng chịu nước siêu hạng kết cấu chắc chắn gồm  những sợi thép Polyme cường độ cao.
Sản phẩm có độ bền siêu hạng, khả năng chịu lực chịu va đập hoàn hảo, khắc phục triệt để tình trạng rạn nứt, đứt gãy trong trường hợp chịu lực tập trung lớn. Thích hợp để làm sàn chịu lực, sàn nâng cho những công trình đặc thù.
Bảng báo giá tấm xi măng Vacor đầy đủ cập nhật theo giá từ nhà sản xuất
Tất Phú là địa chỉ chuyên phân phối, báo giá tấm xi măng vacor có cốt thép uy tín trên thị trường, với chất lượng sản phẩm đảm bảo cùng giá cả hợp lý.


Để có báo giá tấm xi măng mới nhất trong ngày quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng theo số hotline Mr Tuấn : 0977.688.695 - Ms Thu : 0902.688.695 để được tư vấn về sản phẩm cũng như giá mua tấm Vacor

Lưu ý về bảng báo giá

- Giá đã tính 10%VAT chưa bao gồm phí vận chuyển
- Bảng giá trên được áp dụng cho tất cả các đơn hàng bán lẻ tại khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh lân cận phía Bắc
- Sau khi khách hàng nhận hàng và kiểm tra sản phẩm đúng yêu cầu sẽ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty.
- Sản phẩm tấm xi măng được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ xưởng sản xuất tại Thái Lan được đóng gói cẩn thận thành từng container và được vận chuyển về Việt Nam theo đường biển nên không phải qua bất cứ một bên trung gian nào.
Mọi thông tin cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ

Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695
Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com

Website: www.tatphu.vn    

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Một số nhược điểm thường thấy của trần thạch cao

Trần thạch cao hiện nay được sử dụng rất nhiều trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp bởi thời gian thi công nhanh gọn, tính thẩm mỹ cao, không độc hại, không cháy, cách âm, cách nhiệt…Tuy nhiên không phải ai cũng biết được những hạn chế khó loại bỏ khi sử dụng thạch cao truyền thống làm trần. Sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn những nhược điểm khi sử dụng trần thạch cao mà bạn nên biết.

trần thạch cao

1. Khả năng kháng nước kém.

Trần thạch cao rất kỵ nước, khi tiếp xúc với nước trần sẽ bị ố vàng, mất thẩm mỹ hoặc tiếp xúc lâu dần sẽ bị hỏng. Vì vậy hạn chế là khu vực thi công trần phải tuyệt đối không có nước rò rỉ làm trần thấm nước. Đặc biệt, với mái làm bằng ngói khi gặp mưa lớn hắt vào thì trần thạch cao sẽ nhanh bị ố vàng và rất xấu. Vì vậy, sử dụng trần thạch cao sẽ mất thời gian kiểm tra rò rỉ nước, khi gặp nước sẽ phải làm lại nếu muốn thẩm mỹ đẹp.

trần thạch cao bị ố vàng

2. Xuất hiện vết nứt khi sử dụng lâu ngày.

Trần thạch cao dùng lâu ngày sẽ bị co ngót vì vậy sẽ xuất hiện các vết nứt ở các vị trí nối các tấm trần. Hiện tượng này thường xảy ra với hệ thống trần chìm. Những vết nứt sẽ lớn dần và gây mất thẩm mỹ. 

vết nứt trần thạch cao


Hiện nay trên thị trường có một giải pháp vật liệu mới có những ưu điểm của thạch cao như kết cấu bền, thi công nhanh, tính thẩm mỹ cao, giá thành thấp và đặc biệt là loại bỏ được hầu hết những hạn chế của trần thạch cao là sử dụng tấm cemboard. Đây là một giải pháp hoàn hảo mà các nhà xây dựng thông minh khuyên bạn nên sử dụng. Trên thị trường có hai loại tấm Cemboard phổ biến để làm trần là tấm Smartboard và tấm Duraflex.

trần bằng tấm cemboard

Các bạn nếu quan tâm đến giải pháp này có thể liên hệ ngay với công ty nội thất Tất Phú tại đây hoặc liên hệ trực tiếp số Hotline: 0977 688 695 để được tư vấn chi tiết.

>> Tham khảo ngay chi tiết tất tần tật các tấm Smartboard và tấm Duraflex có sẵn tại nội thất Tất Phú để có ngay một giải pháp trần nhà hoàn hảo nhất hiện nay.

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Ứng dụng riêng của 4 loại cát trong xây dựng

Nói về cát xây dựng thì có khá nhiều loại và mỗi loại sẽ có những ứng dụng riêng của mình. Để quý khách hàng có thể phân biệt cũng như chọn lựa cho mình được loại cát phù hợp cho từng mục đích sử dụng khác nhau. Công ty TNHH VLXD Sỹ Mạnh xin giới thiệu quy cách và ứng dụng của một số loại cát xây dựng thông dụng hiện nay. 
1. Cát vàng
Cát vàng là những hạt cát có màu vàng, kích cỡ có nhiều loại từ nhỏ, trung bình cho đến lớn. Cát vàng là loại cát khá đa năng được sử dụng với nhiều hạng mục khác nhau, tuy nhiên nhiều nhất là dùng để đổ bê tông và xây tường ở những vị trí chịu lực. Người ta còn sử dụng vữa trộn cát vàng để lát nền những nơi ẩm ướt, thường là ở tầng 1. 
2. Cát xây tô
Cát xây tô hay còn gọi là cát xây là những hạt cát sạch, mịn được dùng để xây hoặc trát tường được tuyển chọn khá chặt chẽ với những yêu cầu, chỉ tiêu cơ lý rõ ràng.
-Mô đun độ lớn không được nhỏ hơn 0,7
-Hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng.
-Hàm lượng bùn sét, hữu cơ không quá 5% khối lượng
-Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm : không có
-Sét, á sét và các tạp chất khác ở dạng cục : không có

3. Cát san lấp
Cát san lấp không có nhiều yêu cầu tuyển chọn, chỉ cần sạch, không bị pha lẫn nhiều tạp chất. Công dụng của cát san lấp là để san lấp nền móng giúp nền móng công trình vững hơn, khỏe hơn. Lớp đệm cát sử dụng hiệu quả cho các lớp đất yếu ở trạng thái bão hòa nước (sét nhão, sét pha nhão, cát pha, bùn, than bùn…) và chiều dày các lớp đất yếu nhỏ hơn 3m.
4. Cát bê tông
Cát bê tông là loại cát xây dựng có module hạt lớn, là thành phần cấp phối không thể thiếu để sản xuất bê tông.
Yêu cầu của cát bê tông là cát vàng hạt to có mô đun độ lớn từ 2.0 - 3.3
Hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng.
Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm không vượt quá 5% khối lượng
Hàm lượng mica không được lớn hơn 1% theo khối lượng

Công ty TNHH VLXD Sỹ Mạnh chuyên cung cấp cát đá xây dựng chất lượng giá rẻ tại thị trường phía Nam. Chúng tôi nhận san lấp, vận chuyển vật liệu tới tận chân mọi công trình lớn nhỏ trên địa bàn TPHCM. 
>> Tham khảo ngay báo giá cát xây dựng mới nhất tại Sỹ Mạnh để nắm bắt thông tin giá cả chính xác nhất.
Quý khách nhu cầu vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH VLXD SỸ MẠNH

Địa chỉ: 505 Đường Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0936.000.888 - 0902.000.666
Tel: 08.38885.888
Email: Vlxdsymanh@gmail.com

Xem thêm : Thông tin về báo giá sắt thép xây dựng tại Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Đơn vị báo giá tấm Smileboard Thái Lan uy tín số 1

Hiện nay, nhu cầu sử dụng cũng như tìm hiểu giá tấm xi măng đực đánh giá là khá cao. Vì vậy cũng có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ trên. Công ty cổ phần nội thất Tất Phú chuyên cung cấp sản phẩm tấm xi măng dăm gỗ chất lượng cao chính hãng với giá ưu đãi nhất. Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá tấm xi măng SmileBoard Thái Lan cập nhật mới nhất.

Bảng báo giá tấm xi măng SmileBoard Thái Lan cập nhật chính xác ngày 15/8/2016

Vật liệu xây dựng là một trong những mặt hàng có giá biến đổi thường xuyên, tăng giảm không ổn định. Chính vì vậy bạn cần cập nhật từng ngày để có được báo giá chính xác nhất. Với tấm xi măng smileboard Thái Lan cũng không ngoại lệ. Hiểu rõ điều này, nội thất Tất phú sẽ gửi đến bạn bảng báo giá cập nhật từng ngày để quý khách có thể theo dõi độ thay đổi như thế nào.

Lưu ý về bảng báo giá

- Giá đã tính 10%VAT chưa bao gồm phí vận chuyển
- Bảng giá tấm smileboard Thái Lan  trên được áp dụng cho tất cả các đơn hàng bán lẻ tại khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh lân cận phía Bắc
- Sau khi khách hàng nhận hàng và kiểm tra sản phẩm đúng yêu cầu sẽ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty.
- Sản phẩm được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ xưởng sản xuất tại Thái Lan được đóng gói cẩn thận thành từng container và được vận chuyển về Việt Nam theo đường biển nên không phải qua bất cứ một bên trung gian nào ---->Vì thế giá cả tới tay người tiêu dùng đảm bảo sẽ tốt nhất.

Cam kết  dịch vụ sản phẩm của công ty cổ phần Tất Phú

- Đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng với báo giá chính xác và nhanh chóng nhất.
- Giao đủ số lượng, chủng loại.
- Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tư vấn nhiệt tình luôn khiến khách hàng hài lòng.
- Các sản phẩm chính hãng được bảo hành theo chế độ của nhà sản xuất, hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/24
- Sản phẩm cam kết độ bền và được bảo hành 50 năm theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ
Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695
Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com

Website: www.tatphu.vn

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Lựa chọn điạ chỉ nào cung cấp báo giá đá xây dựng chính xác nhất?

Đá xây dựng là loại vật liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Chất lượng của đá ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của công trình thi công. Vì vậy việc chọn lựa được loại đá xây dựng phù hợp, nhà phân phối uy tín và cung cấp báo giá chính xác là điều rất quan trọng. Tư vấn địa chỉ báo giá đá xây dựng uy tín số 1 hiện nay sẽ giúp bạn có được quyết định mua hàng tốt nhất.

Công ty TNHH SX-TM-VLXD Sỹ Mạnh, địa chỉ vàng uy tín cho mọi công trình

Công ty TNHH SX-TM-VLXD Sỹ Mạnh là một địa chỉ phân phối đá xây dựng uy tín trên thị trường miền Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt nhất và chuẩn quy cách theo từng loại. Ngoài ra đơn vị chúng tôi còn được đánh giá là đơn vị uy tín trong việc cung cấp bảng báo giá đá xây dựng cập nhật chính xác từng ngày từ nhà cung cấp với giá niêm yết. Vì vậy quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, không phải lo lắng về vấn đề chặt chém.
Giá đá có thể thay đổi theo ngày. Để có được báo giá chính xác nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chúng tôi qua hotline 0936000888 - 0902000666

Bảng báo giá đá xây dựng được cập nhật thường xuyên đảm bảo chính xác tuyệt đối


Quý khách hàng lưu ý:

- Báo giá đá xây dựng có thể thay đổi theo ngày và theo khối lượng
- Chúng tôi có đội ngũ xe hơn 30 chiếc lớn nhỏ, máy xúc, máy ủi hơn 20 chiếc, được điều khiển bởi những tay lái có kinh nghiệm lâu năm, nên có thể vận chuyển tới tận mọi công trình.
- Đá xây dựng cung cấp được chúng tôi báo giá trực tiếp tại bãi không qua trung gian
- Chúng tôi nhận san lấp mọi công trình lớn bé
Mọi thông tin chi tiết cần được giải đáp liên quan đến cát đá xây dựng, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH VLXD SỸ MẠNH

Địa chỉ: 505 Đường Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0936.000.888 - 0902.000.666
Tel : 08.38885.888
Email : Vlxdsymanh@gmail.com

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Thi công trần, vách, sàn hiệu quả với tấm xi măng cemboard

Hiện nay, để tiết kiệm chi phí xây dựng và giảm tải trọng của công trình, con người luôn tìm cách giảm trọng lượng bản thân kết cấu sàn bằng cách sử dụng vật liệu nhẹ hơn, vật liệu  có cường độ cao hơn, tối ưu hóa kết cấu sàn sao cho nhẹ nhất.
Và tấm xi măng cemboard là giải pháp tối ưu nhất. Và liệu bạn đã biết cách lựa chọn tấm cemboard chất lượng tốt nhất chưa? Lắng nghe những tư vấn của chuyên gia để có sự lựa chọn tốt nhất khi mua tấm xi măng cemboard.
Nắm bắt từng tính năng của tấm xi măng cemboard để áp dụng cho mỗi công trình

 

Được sử dụng phổ biến ở nước ngoài từ lâu nhưng tấm xi măng cemboard lại mới xuất hiện gần đây trên thị trường Việt Nam. Theo sự đánh giá của các chuyên gia thì tấm cemboard có thể được ứng dụng rất nhiều vào việc thi công, cải tạo nhà chung cư, nhà ở....Tuy nhiên bạn nên xem xét liệu công trình của bạn có phù hợp khi sử dụng tấm xi măng cemboard không.
- Đối với các công trình làm vách.
Việc áp dụng tấm xi măng cemboard để làm vách ngăn là điều hoàn toàn hợp lý nhờ tính năng cách âm, cách nhiệt, và trọng lượng nhẹ. Và nếu dùng,bạn nên sử dụng loại có độ dày 6mm, 8mm hoặc 12mm.
- Đối với công trình làm sàn


Một số tính năng nổi bật của tấm xi măng cemboard như độ cứng cao đi kèm với trọng lượng nhẹ, ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, không bị mối mọt đã giúp sản phẩm được ứng dụng nhiều cho các công trình làm sàn nhà vững chắc. Đối với ứng dụng này cần sử dụng độ dày từ 14mm đến 20mm để đảm bảo chắc chắn.
- Đối với công trình làm trần
Không chỉ phù hợp để làm vách và làm sàn, tấm xi măng cemboard cũng được các chuyên gia khuyên nên sử dụng để làm trần. Nhẹ, dễ thi công nên sử dụng làm trần là rất phù hợp. Chỉ cần sử dụng loại tấm có độ dày 4mm hoặc 3.5mm là đủ vì trần này thường mang tính chất trang trí là chính, không cần chịu lực.
Lựa chọn tấm xi măng cemboard tại các địa chỉ tin tưởng đảm bảo uy tín


Sau khi lựa chọn công trình phù hợp để sử dụng thì việc lựa chọn nhà cung ứng là điều hết sức cần thiết.
- Chọn đơn vị đã có thương hiệu trên thị trường chuyên về vật liệu xây dựng và nên đến tận nơi để kiểm tra độ chính xác cho địa chỉ đó.
- Cân nhắc và làm giá chi tiết khi quyết định kí hợp đồng.
- Hỏi thăm và tham khảo ý kiến của bạn bè để có quyết định tốt nhất, tránh mua phải hàng kém chất lượng với giá chặt chém.
- Xem xét bảo trì bảo dưỡng sản phẩm nếu có thêm phần thi công lắp đặt.
Với những lời khuyên trên của các chuyên gia, chắc chắn bạn đã rút ra cho mình những kinh nghiệm riêng. Áp dụng đúng cách để giúp bạn có những công trình hoàn hảo nhất.
--->>> Tham khảo ngay bài viết " Đặc tính kỹ thuật và ưu điểm của tấm xi măng cemboard" để hiểu rõ hơn về loại vật liệu tuyệt vời này

Giá cát xây dựng biến động mạnh đầu tháng 8/2016

Cát là loại vật liệu không thể thiếu trong mỗi công trình xây dựng. Hiện tại đất nước đang phát triển nhanh chóng với nhu cầu xây dựng những hạng mục cầu, đường, nhà ở, các công trình phúc lợi ngày càng tăng cao. Vì thế mà việc khai thác cát xây dựng đã và đang diễn ra mạnh mẽ dẫn đến một thực trạng đó là nguồn cát tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Tuy vậy nhưng cung vẫn không đáp ứng được cầu dẫn đến giá cát xây dựng ngày càng cao là điều dễ hiểu.


Đối với những thành phố lớn như Hà Nội và đặc biệt là TPHCM thì giá các loại cát đá xây dựng sẽ cao hơn so với những địa phương khác một vài giá.
Trong vài tháng vừa qua thì giá cát có xu hướng chững lại không tăng cũng không giảm. Tuy nhiên bước sang tháng 8 và theo dự báo của các chuyên gia thì giá cát xây dựng sẽ tăng mạnh dần từ thời điểm hiện tại cho tới cuối năm.
Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bảng báo giá những loại cát xây dựng cơ bản được cập nhật mới nhất hôm nay


Hiện tại có khá nhiều đơn vị cung cấp cát ra thị trường với giá thấp hơn khá nhiều so với giá ở trên. Tuy nhiên người tiêu dùng phải cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng vì rất có thể những đơn vị đó cung cấp cát bẩn, kém chất lượng. Vì vậy để đảm bảo cho chất lượng của công trình người tiêu dùng phải biết lựa chọn cho mình địa chỉ cung cấp uy tín, có tiếng trên thị trường.

Xem thêm : Báo giá thép xây dựng ngày hôm nay

(Theo http://catdaxaydung24h.net/)Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

So sánh tấm xi măng giả gỗ và gỗ công nghiệp để thấy sự khác biệt

Tấm xi măng giả gỗ hay còn gọi là gỗ nhân tạo là sản phẩm đang được dùng để thay thế cho một số loại gỗ tự nhiên cũng như gỗ nhân tạo cho một số công trình xây dựng hiện nay. Đây được xem là vật liệu xanh với sự vững chắc hoàn hảo. Cùng so sánh tấm xi măng giả gỗ và gỗ công nghiệp khác để thấy được sự khác biệt cũng như những ưu điểm của tấm xi măng giả gỗ nhé.
Để được tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695

So sánh những đặc tính của tấm xi măng giả gỗ và gỗ công nghiệp


Đa số các loại vật liệu xây dựng làm từ gỗ công nghiệp hầu hết được sản xuất từ các nguyên liệu đơn giản vì vậy mà chất lượng sẽ không được đảm bảo:
+ Dễ bị thấm nước, khi bị thấm nước nhanh chóng bị suy giảm chất lượng, mủn, đứt gãy.
+ Độ bền không cao, khả năng chịu lực nén
+ Rất dễ bắt lửa, bốc cháy.
+ Bề mặt xấu, không thẩm mỹ, muốn đẹp phải xử lý bề mặt.
Những đặc điểm này của gỗ công nghiệp sẽ khó có thể dùng để thi công các công trình quan trọng, đòi hỏi độ bền cao như làm sàn, làm trần và làm vách.

Với tấm xi măng giả gỗ được tổng hợp từ xi măng và sợi gỗ (cellulose). Đây là một trong những dòng tấm cemboard vừa có sự vững chắc của xi măng vừa có sự bền bỉ, dẻo dai của sợi cellulose. Nhờ vậy mà sản phẩm có thể thay thế hoàn hảo cho gỗ tự nhiên trong những công trình xây dựng cần yêu cầu thẩm mỹ cao mà vẫn đảm bảo độ bền vững. Nổi bật với những ưu điểm:
+ Chống nước, chống ẩm thích hợp cho việc thi công cả trong nhà và ngoài trời
+ Khó bắt lửa, chống ăn mòn cao
+ Chống sâu mọt, không tích tụ vi khuẩn
+ Chịu được axit/kiềm
+ Không độc hại, không ô nhiễm
+ Chi phí sử dụng thấp
+ Không nứt, không cong vênh
+ Màu sắc đa dạng, mẫu mã phong phú tính vật lý tốt hơn gỗ tự nhiên
>>> Tham khảo thêm Tấm xi măng giả gỗ - Giải pháp hoàn hảo thay thế sàn gỗ bị cong vênh để hiểu hơn về những ưu điểm của tấm xi măng giả gỗ

So sánh về giá cả giữa tấm xi măng giả gỗ và gỗ công nghiệp


Ngoài những ưu điểm và sự khác biệt về chất lượng và độ bền của tấm xi măng giả gỗ so với gỗ công nghiệp thì giá thành cũng là ưu điểm có thể kể đến.
Giá thành của nó lại thấp hơn nhiều lần gỗ tự nhiên, chỉ tương đương với các loại gỗ công nghiệp của Việt Nam mà chất lượng tốt hơn hẳn. Vớ đặc điểm dễ thi công và lắp đặt phần nào giúp bạn tiết kiệm chi phí một cách tốt nhất.
Bởi những lý do trên mà tấm xi măng giả gỗ Cemboard đang ngày được ứng dụng nhiều trong các công trình như làm sàn, làm vách, làm trần....
Những so sánh trên chắc chắn đã giúp bạn nhận ra những ưu điểm của tấm xi măng giả gỗ để có những lựa chọn thông minh khi có nhu cầu mua vật liệu xây dựng. Đến với nội thất Tất Phú, quý khách sẽ luôn nhận được những giá trị tốt nhất.
Để hiểu rõ quy trình thi công bằng tấm xi măng giả gỗ quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn !
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ
Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695

Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Một số lưu ý cần thiết khi thi công tấm Smileboard Thái Lan

Hiện nay, tấm Smileboard Thái Lan được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng bởi những tính năng ưu việt, khá dễ dàng thi công và lắp đặt. Tuy dễ dàng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những sai sót không ngờ trước. Những lưu ý cần thiết trong quá trình thi công được Tất Phú liệt kê ngay sau đây sẽ giúp bạn có được một công trình hoàn hảo theo ý muốn.

Lựa chọn công trình phù hợp với phương pháp thi công tấm Smileboard Thái Lan


Mỗi công trình phù hợp với các loại vật liệu khác nhau. Đối với phương pháp thi công tấm cemboard nói chung và tấm Smileboard nói riêng, với khả năng chịu lực tốt, chịu nước và hầu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường nên hoàn toàn phù hợp với các công trình làm sàn nhà và làm vách ngăn, kể cả làm vách ngăn ngoài trời. Thế nên trước khi sử dụng tấm Smileboard, bạn cần tìm hiểu rõ hơn để công trình thi công được hoàn hảo nhất.

Lưu ý trong các bước thi công tấm Smileboard Thái Lan

Ngoài việc xem xét những đặc điểm và sử dụng tấm Smileboard Thái Lan phù hợp với từng công trình xây dựng thì những lưu ý trong các bước thi công góp phần quan trọng quyết định sự hoàn thiện khi thi công.

Chú ý khi khoan tấm Smileboard Thái Lan

Bạn có thể dụng khoan để khoan các tấm Smileoard bình thường nhưng chú ý là nên khoan từ mặt sau của tấm, không nên khoan mặt trước sẽ làm xấu bề mặt làm mất vẻ đẹp thẩm  mỹ và gây khó xử lý khi có nhu cầu trang trí lên bề mặt.

 Dùng búa đóng đinh như thế nào?


Đối với các tấm xi măng có độ dày lớn hơn 10 mm bạn nên sử dụng khoan trước khi dùng búa đóng đinh vào tấm. Như vậy sẽ tránh được những hư hỏng bất ngờ khi đóng đinh vào. Nếu sử dụng khung gỗ thì nên sử dụng máy bắn ghim là hợp lý nhất.

Lưu ý khi xử lý mối nối cho tấm Smileboard Thái Lan

Khi thi công tấm Smileboard, bạn nên chú ý để khe hở giữa các tấm, khoảng cách phù hợp nên để là khoảng 5mm để dự phòng cho một số trường hợp khác, và đặc biệt giữa các khe hở này cần được xử lý bằng keo polyurethane. Sử dụng keo này giúp công trình không bị cong vênh và chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.

Xử lý bề mặt cho tấm Smileboard một cách tốt nhất


Để công trình được hoàn thiện một cách tốt nhất, ngoài đảm bảo độ bền và chắc thì yêu cầu thẩm mỹ cũng là điểm cần chú ý. Đối với tấm Smileboard để tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ, bạn nên phủ bên ngoài tấm bằng lớp phủ bóng để tận dụng tông màu xám xi măng tự nhiên. Nếu công trình được sử dụng tại các khu vực có độ ẩm cao, nên dùng sơn phủ bên ngoài có độ chống thấm tốt để bảo vệ tấm khỏi các ảnh hưởng xấu của thời tiết.
>>> Click để tham khảo thêm báo giá thi công giúp quý khách dễ dàng so sánh và lựa chọn được giá tốt nhất.
Nhằm mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất, công ty cổ phần Tất Phú đang ngày càng nỗ lực hơn để đáp ứng nhiều nhu cầu hơn của khách.  Sản phẩm tấm xi măng được công ty chúng tôi phân phối trên toàn bộ hệ thống các kênh Đại lý, công ty xây dựng, các nhà thầu.. đến các cửa hàng nhỏ lẻ vì thế Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua hàng ở bất kì đâu và bất ký lúc nào trên tatphu.vn.
Mọi thông tin cần được giải đáp thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ
Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695      

Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Tấm smileboard giá tốt nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan

Công ty cổ phần Tất Phú chuyên phân phối các loại tấm xi măng cemboard nói chung và tấm smileboard nói riêng nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Sản phẩm được chúng tôi nhập trực tiếp tại xưởng sản xuất của các hãng được đóng gói cẩn thận thành từng container và vận chuyển về Việt Nam theo đường biển. Mọi khâu đều do các bộ phận của Tất Phú đảm nhận mà không phải qua một bên trung gian nào. Với những chính sách ưu đãi của nhà sản xuất dành cho đại lý phân phối cấp 1, Tất Phú cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm tấm smileboard chính hãng có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý nhất. 

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tấm smileboard cập nhật theo giá tại xưởng sản xuất đầu tháng 8

bảng giá tấm xi măng smileboard thái lan
Lưu ý về bảng báo giá- Giá đã tính 10%VAT chưa bao gồm phí vận chuyển- Bảng giá trên được áp dụng cho tất cả các đơn hàng bán lẻ tại khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh lân cận phía Bắc- Sau khi khách hàng nhận hàng và kiểm tra sản phẩm đúng yêu cầu sẽ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng hoặc cần tư vấn, hướng dẫn thi công tấm smileboard vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ

Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695
Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com
Website: www.tatphu.vn   

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Những ứng dụng tuyệt vời của tấm Smartboard Thái Lan

Nếu như trước đây, các công trình xây dựng đều sử dụng các vật liệu truyền thống như gạch, đá,...thì bây giờ thay vào đó là các vật liệu nhẹ, với độ bền và nét thẩm  mỹ cao hơn. Tiêu biểu hiện nay là tấm Smartboard Thái Lan với những ứng dụng tuyệt vời trong cuộc sống. Đây được xem là giải pháp xây dựng hàng đầu hiện nay. Cùng Tất Phú chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

Làm trần thả - ứng dụng rộng rãi nhất của tấm Smartboard Thái Lan


Một trong những ứng dụng rộng rãi nhất của tấm Smartboard Thái Lan là làm trần thả. Loại trần này có tác dụng giúp che đi những thiết bị kĩ thuật như dây điện, ống nước. Nó phổ biến ở các tòa nhà lớn như khách sạn, văn phòng...Tấm xi măng Smartboard Thái Lan làm trần với đặc điểm nhẹ, độ bền cao và khả năng chống lại những ảnh hưởng của nhân tố môi trường là giải pháp thi công trần thả tốt nhất.

Tấm Smartboard Thái Lan làm vách - ứng dụng không thể không nhắc tới


Tấm Smartboard Thái Lan được ứng dụng rất nhiều trong việc làm vách ngăn văn phòng, vách bao ngoài trời. Nhờ khả năng chịu nước, va đập mạnh, mối mọt và chống cháy có thêm vật liệu cách âm mà tấm Smartboard được sử dụng làm vách ngăn  hiệu quả giúp chống ôn trong các quán Karaoke và phòng thu âm.
Ngoài ra việc thi công tấm xi măng cũng khá nhanh và dễ dàng nên việc ứng của sản phẩm này trong xây dựng phổ biến là điều tất nhiên.

Thi công làm sàn với tấm xi măng Smartboard Thái LanNgoài ứng dụng làm trần và làm vách ngăn thì tấm Smartboard cũng được sử dụng để làm sàn, sàn nâng thang máy, sàn cầu thang,...Do kết cấu chắc chắn của tấm xi măng với độ dày đa dạng, có khả năng chịu lực cao nên chọn tấm xi măng Smartboard để thi công làm sàn là sự chọn lựa thông minh.
Với những ứng dụng tuyệt vời vừa kể trên của tấm Smartboard Thái Lan phần nào giúp bạn hiểu biết rõ hơn về tấm xi măng và những ứng dụng của nó trong cuộc sống. Là người tiêu dùng thông minh, hãy biết cách lựa chọn cho mình sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Nội thất Tất Phú sẽ là bạn đồng hành cùng bạn trong các công trình thi công xây dựng.
Sản phẩm được tatphu.vn phân phối trên toàn bộ hệ thống các kênh Đại lý, công ty xây dựng, các nhà thầu.. đến các cửa hàng nhỏ lẻ vì thế Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm mua hàng ở bất kì đâu và bất ký lúc nào trên tatphu.vn. Địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẤT PHÚ
Địa chỉ : Số 2 - Ngõ 218 - Đường Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
Hotline: Mr Tuấn - 0977.688.695  - Ms Thu : 0902.688.695

Tel :  04.666.04646 - Email :tatphu.com@gmail.com

Báo giá tấm xi măng cemboard uy tín giá tốt tại Hà Nội

Tấm xi măng cemboard đang ngày càng được ưa chuộng sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn chưa có nhiều cửa hàng phân phối loại vật liệu tuyệt vời này, vì thế mà người tiêu dùng còn khá mơ hồ về địa chỉ cung cấp uy tín cũng như giá cả của các loại tấm xi măng cemboard. Vì vậy hôm nay công ty cổ phần Tất Phú chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tấm xi măng cemboard các loại cập nhật chi tiết theo giá của nhà máy sản xuất.

Báo giá tấm Smartboard nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan


Báo giá tấm Vivaboard chính hãng nhập khẩu từ Thái Lan

bảng giá tấm vivaboard
Báo giá tấm smileboard thái lan nhập khẩu, giá tốt

bảng giá tấm xi măng smileboard thái lan
Lưu ý về bảng báo giá

- Giá đã tính 10%VAT chưa bao gồm phí vận chuyển

- Bảng giá trên được áp dụng cho tất cả các đơn hàng bán lẻ tại khu vực Hà Nội và 1 số tỉnh lân cận phía Bắc

- Sau khi khách hàng nhận hàng và kiểm tra sản phẩm đúng yêu cầu sẽ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty.Công ty cổ phần Tất Phú chuyên phân phối các loại tấm xi măng cemboard nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Sản phẩm được chúng tôi nhập trực tiếp tại xưởng sản xuất của các hãng được đóng gói cẩn thận thành từng container và vận chuyển về Việt Nam theo đường biển. Mọi khâu đều do các bộ phận của Tất Phú đảm nhận mà không phải qua một bên trung gian nào. Với những chính sách ưu đãi của nhà sản xuất dành cho đại lý phân phối cấp 1, Tất Phú cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tấm xi măng chính hãng có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý nhất. 

Bài viết mới

Tag

Liên kết quảng cáo

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

Blog Archive